A.I.R. תל אביב

ישראל: שיקום תעסוקתי

הבטחה של שיקום ושילוב מחדש בחברה של עוד ועוד אנשים. אנו נמצאים כעת בשלב ראשוני וחיוני, בו יש לנו צורך בכספים כדי לשלם לאנשים שכר מינימום כפי שנקבע בחוק הישראלי

תמכו בתעסוקה לאדם שרוצה לצאת מן הזנות

העסק החברתי החדש, A.I.R, הוקם בהצלחה בתל אביב ואנו מאוד שמחים להתחיל להציע לגברים והנשים עבודה. אנו נמצאים כעת בשלב ראשוני וחיוני, בו יש לנו צורך בכספים כדי לשלם לאנשים שכר מינימום כפי שנקבע בחוק הישראלי. האם תשקלו להיות חלק מהפתרון על ידי השתתפות במאמץ שלנו? אנו מודים לכם על כך שאתם משתתפים במאבק, או כפי שאנו קוראים לזה: Playing your part in Act. Inspire. Restore, ובקיצור - A.I.R.

 

הצורך בשיקום תעסוקתי:

הביקוש הארצי לשירותי מין בתשלום דוחף אלפי נשים פגיעות לתוך המעגלים ההרסניים של תעשיית המין וכובל אותן בגלל חובות או פגיעות כלכליתאפשרויות התעסוקה מחוץ למעגל הזנות מוגבלות ונשים הנמצאות בתהליכי יציאה מזנות אף מגלות כי למקלטים בישראל אין תמיד מענה מספק לצורך להתפרנסהממשלה והכלכלה בישראל מתקשים למצוא מקומות עבודה או ליצור שיקום תעסוקתי לנשים אלו

תכניות ברחבי העולם לרוב מציעות מקצועות נשיים סטריאוטיפיים כגון קוסמטיקהעיצוב שיער ותפירהתכניות שיקום המועדות לכישלון בכלכלה המודרנית (2012 ,Hacker & Cohen). תכניות המכינות נשים להיות עצמאיות מבחינה כלכלית חייבות לכלול תכניות מקצועיות בתחומים נוספים, כגון: מיומנויות הקשורות למחשבפיתוח עסקים ונתינת הלוואות לפתיחת עסק.

 

שלב היציאה מהזנות הוא שלב בו הנשים הופכות למודעות לכל מה שעברו בזנות, ובעברן בכלל, והוא שלב עדין, קשה והמסוכן ביותר בשבילן. על מנת להשיג תוצאות מטיבות השיקום התעסוקתי צריך לכלול, מעבר לפן המקצועי, נתינת מענה לנזקים הנפשיים הכרוכים בעיסוק בזנות. מדובר בפתרון יקר וארוך טווח, שדורש תמיכה וליווי מתמשכים. 

יעד
12,937.00 ILS

גויס עד כה
12,966.10 ILS

!תודה רבה
.היעד הושג