landing-slider-bg.jpg

כל 30 שניות מישהו הופך לקורבן של סחר בבני אדם

חדשות

חדשות

What has glowbalact done with your money in 2016?

What has glowbalact done with your money in 2016?

תבדקו את החדשות של Glowbalact כאן

גיבורת החודש אביטל

גיבורת החודש
אביטל

זה הסיפור של אביטל (שם בדוי). היא שורדת. חייה השתנו לתמיד כשהגיעה ל-A.I.R, העסק החברתי שלנו בתל אביב. למישהו היה האומץ לצאת החוצה ולעשות מעשה – הוא סיפר לה על A.I.R. מאז היא קיבלה עבודה והתחילה ללמוד מקצוע. לפתע, יש לה עתיד ותקווה! אדם אחד יכול ליצור שינוי! תהיו האדם הזה ותרמו עוד היום ל-glowbalact.

אביטל הגיעה ל-glowbalact ממעון יום לנשים בזנות. היא הייתה עובדת מין ברחובות תל אביב במשך 30 שנה. אביטל לא יודעת קרוא וכתוב מאחר ואולצה לעבוד מגיל צעיר ונאסר עליה ללכת לבית הספר. יש לה שלושה ילדים שנלקחו ממנה, מאחר ולא יכלה לטפל בהם. מאז לא ראתה אותם. ב-A.I.R היא לומדת כישורים שונים, אבל יותר מזה, היא לומדת שהיא אדם ששווה להילחם עליו. כשחגגנו את יום הולדתה של אביטל עם הצוות שלנו וכל עובדי A.I.R, היא בכתה. מעולם לא חגגו לה יום הולדת לפני כן. אבל הסיפור של אביטל משתפר אפילו יותר...

יום אחד קיבלנו טלפון מלקוח בירושלים ש-A.I.R בנו לו רהיט. הלקוח שלנו צילם תמונה של מקום העבודה שלנו ב-A.I.R כשאביטל הופיעה ברקע. חברה שהגיעה לבקר את הלקוח במשרד שזה עתה רוהט (עם הרהיטים של A.I.R) זיהתה בתמונה שהראה לה את אביטל כאם שלושת הילדים שאימצה. מיד היא רצתה לשמוע את כל הסיפור! האישה הזו התפללה בשביל אביטל במשך 30 שנה ואף הסתובבה לעיתים קרובות ברחובות תל אביב בחיפוש אחריה, מבלי לדעת אם היא חיה או מתה.

שתי האימהות נפגשו אצלנו בבית המלאכה ואתם יכולים כבר לדמיין את פרץ הרגשות שנוצר בכל אלו שהיו עדים לסיטואציה. כעת אנו עובדים על חיזוק וייצוב מצבה הרגשי של אביטל על מנת שתוכל לשוב ולראות בקרוב את ילדיה שעכשיו כבר ילדים בוגרים.

משרד החוץ

צפו בכל החדש